Informacje dla studentów

Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019:
czwartek, godz. 10.15-11.30, pokój P3-405

e-mail: k.bartecki(at)po.opole.pl

Uwaga: nie tylko dla pierwszoroczniaków


Zajęcia – semestr letni 2018/2019

Studia stacjonarne

Zajęcia – semestr zimowy 2018/2019

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne