dr hab. in┐. Krzysztof Bartecki

profesor Politechniki Opolskiej

Wydzia│ Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Katedra Automatyki

45-758 Opole

ul. Prˇszkowska 76, bud. 3, pok. 405

tel. (077) 449 8679

e-mail: K.Bartecki(at)po.edu.pl

Web of Science

Scopus

Google Scholar

ORCID

ResearchGate