dr hab. inż. Krzysztof Bartecki

profesor Politechniki Opolskiej

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Instytut Automatyki

Katedra Inteligentnych Systemów Automatyki

45-758 Opole

ul. Prószkowska 76, bud. 3, pok. 405

tel. (077) 449 8679

e-mail: K.Bartecki(at)po.edu.pl

Serwis Nauka Polska

Serwis ResearchGate