Publikacje

2024

67. Bartecki K.: Classical vs. neural network-based PCA approaches for lossy image compression: Similarities and differences. Applied Soft Computing, vol. 161, August 2024, 111721. DOI: 10.1016/j.asoc.2024.111721

66. Bartecki K.: Multidirectional cascade of square MIMO LTI subsystems: Transfer function representation. Journal of the Franklin Institute, vol. 361, issue 9, June 2024, 106888. DOI: 10.1016/j.jfranklin.2024.106888

2023

65. Przysiężnik M., Bartecki K.: Modelowanie matematyczne i badania symulacyjne bioreaktora z wymuszonym napowietrzaniem. Pomiary Automatyka Robotyka, 2023, vol. 27, nr 2, s.77-88. DOI: 10.14313/PAR_248/77

2022

64. Krupiarz P., Bartecki K.: Practical Implementation of Anti-Skew Fuzzy Logic Controller for Semi-Gantry Crane. 26th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, August 22-25, 2022. DOI: 10.1109/MMAR55195.2022.9874266

63. Jurkiewicz M., Janicki R., Hunek W.P., Bartecki K., Majewski P.: Control system for an innovative electrostatic enameling process of water tanks' interiors. 26th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, August 22-25, 2022. DOI: 10.1109/MMAR55195.2022.9874327

2021

62. Bartecki K.: An Approximate Transfer Function Model for a Double-Pipe Counter-Flow Heat Exchanger. Energies, Vol. 12, No. 12, 2021, Article No. 4175. DOI: 10.3390/en14144174

2020

61. Bartecki K.: Approximate state-space and transfer function models for 2x2 linear hyperbolic systems with collocated boundary inputs. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 30, No. 3, 2020, pp. 475-491. DOI: 10.34768/amcs-2020-0035.

60. Bartecki K.: Rational Transfer Function Model for a Double-Pipe Parallel-Flow Heat Exchanger. Symmetry, Vol. 12, No. 8, 2020, Article Number: 1212. DOI: 10.3390/sym12081212.

59. Król D., Skowroński J., Zaręba M., Bartecki K.: Wyznaczanie kluczowych wskaźników wydajności procesu produkcyjnego - część II: badania przemysłowe. Pomiary Automatyka Robotyka, nr 3/2020, ss. 19-28. DOI: 10.14313/PAR_237/19.

58. Bartecki K.: Rational Transfer Function Approximation Model for 2x2 Hyperbolic Systems with Collocated Boundary Inputs. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1196, 2020, pp. 56-67. DOI: 10.1007/978-3-030-50936-1_5.

57. Jurkiewicz M., Janicki R., Hunek W.P., Bartecki K., Majewski P. An Innovative Approach to Enameling Process Of Tanks' Interiors Dedicated to Domestic Hot Water and Central Heating. Proceedings of ‏the 7th International Conference on Innovation in Science and Technology (ISTCONF'2020). Amsterdam, Netherlands, October 23-25, 2020.

2019

56. Król D., Skowroński J., Zaręba M., Bartecki K.: Development of a Decision Support Tool for Intelligent Manufacturing using Classification and Correlation Analysis. IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Bari, Italy, October 6-9, 2019.

55. Bartecki K.: Approximation state-space model for 2x2 hyperbolic systems with collocated boundary inputs. 24th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, August 26-29, 2019.

2018

54. Bartecki K., Król D., Skowroński J.: Wyznaczanie kluczowych wskaźników wydajności procesu produkcyjnego - część I: badania teoretyczne. Pomiary Automatyka Robotyka, nr 3/2018, ss. 5-13.

2016

53. Bartecki K.: Transfer function models for distributed parameter systems: application in pipeline diagnosis. Proceedings of the 3rd International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, Barcelona, Spain, September 7-9, 2016, pp. 145-151.

52. Bartecki K.: Modeling and Analysis of Linear Hyperbolic Systems of Balance Laws. Studies in Systems, Decision and Control (Ed. J. Kacprzyk), Vol. 48, Springer International Publishing, 2016, ISBN: 978-3-319-27500-0.

2015

51. Bartecki K.: Abstract state-space models for a class of linear hyperbolic systems of balance laws. Reports on Mathematical Physics, Vol. 76, No. 3, 2015, pp. 339-358.

50. Bartecki K.: Transfer function-based analysis of the frequency-domain properties of a double pipe heat exchanger. Heat and Mass Transfer, Vol. 51, No. 2, 2015, pp. 277-287.

49. Bartecki K.: Transfer function-based impulse response analysis for a class of hyperbolic systems of balance laws. Control and Cybernetics, Vol. 44, No. 3, 2015, pp. 327-356.

48. Bartecki K.: State-space representations for 2x2 hyperbolic systems with boundary inputs. Proceedings of the 20th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, August 24-27, 2015, pp. 241-246.

47. Bartecki K.: Modele w przestrzeni stanu dla pewnej klasy układów typu hiperbolicznego z wejściami brzegowymi. 12th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems, Ustka, 6-9 IX 2015. Opublikowano w: Z. Kowalczuk, M. Domżalski (red.): Zaawansowane Systemy Automatyki i Diagnostyki. Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Gdańsk, 2015, ss. 129-140.

2014

46. Bartecki K.: Spatio-temporal responses of a class of 2x2 hyperbolic systems. Proceedings of the 19th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, September 2-5, 2014, pp. 612-617.

45. Bartecki K.: Transmitancje operatorowe pewnej klasy układów typu hiperbolicznego z wejściami brzegowymi. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 1/2014, ss. 49-52.

44. Bartecki K.: Odpowiedzi impulsowe pewnej klasy układów typu hiperbolicznego z wejściami brzegowymi. Materiały XVIII Krajowej Konferencji Automatyki, Wrocław, 8-10 IX 2014. Opublikowano w: Malinowski K., Józefczyk J., Świątek J. (red.): Aktualne problemy automatyki i robotyki. Komitet Automatyki i Robotyki PAN, AOW Warszawa, 2014, ss. 265-276.

2013

43. Bartecki K.: A general transfer function representation for a class of hyperbolic distributed parameter systems. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 23, No. 2, 2013, pp. 291-307.

42. Bartecki K.: Steady-state analysis for a class of hyperbolic systems with boundary inputs. Archives of Control Sciences, Vol. 23, No. 3, 2013, pp. 295-310.

41. Bartecki K.: Computation of transfer function matrices for 2x2 strongly coupled hyperbolic systems of balance laws. Proceedings of the 2nd International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, Nice, France, October 9-11, 2013, pp. 578-583.

40. Bartecki K.: Klasyczna i neuronowa analiza głównych składowych na przykładzie zadania kompresji obrazu. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 1/2013, ss. 34-37.

39. Bartecki K.: Modele transmitancyjne pewnej klasy układów typu hiperbolicznego z wejściami brzegowymi. Proceedings of the 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems, Łagów Lubuski, September 8-11, 2013.

2012

38. Bartecki K.: PCA-based approximation of a class of distributed parameter systems: classical vs. neural network approach. Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, Vol. 60, No. 3, 2012, pp. 651-660.

37. Bartecki K.: Neural Network-Based PCA: An Application to Approximation of a Distributed Parameter System. 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane, 29 IV-3 V 2012. Opublikowano w: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7267, 2012, pp. 3–11.

36. Bartecki K.: A transfer function representation for a class of hyperbolic systems. Proceedings of the 17th IEEE IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, August 27-30, 2012, pp. 611-616.

35. Bartecki K.: Frequency-domain analysis of a class of hyperbolic distributed parameter systems. Proceedings of the 10th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis, Copenhagen, Denmark, November 8-9, 2012.

2011

34. Bartecki K.: Approximation for a class of distributed parameter systems using proper orthogonal decomposition. Proceedings of the 16th IEEE IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, August 22-25, 2011, pp. 351-356.

33. Bartecki K., Czorny M.: Implementacja sztucznej sieci neuronowej w architekturze równoległej z wykorzystaniem protokołu MPI. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 6/2011, ss. 638-640.

32. Bartecki K.: Aproksymacja pewnej klasy układów o parametrach rozłożonych z zastosowaniem metody dekompozycji ortogonalnej. XVII Krajowa Konferencja Automatyki, Kielce, 19-22 VI 2011. Opublikowano pod tytułem Metoda dekompozycji ortogonalnej w aproksymacji układów z czasoprzestrzenną dynamiką w: Malinowski K., Dindorf R. (red.): Postępy automatyki i robotyki. Komitet Automatyki i Robotyki PAN, Kielce, 2011, t. 1, ss. 453-466.

2010

31. Bartecki K.: Niektóre osobliwości aproksymacji neuronowej na przykładzie odwrotnego zadania kinematyki. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 6/2010, ss. 589-592.

30. Bartecki K.: On some peculiarities of neural network approximation applied to the inverse kinematics problem. Proceedings of the Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, Nice, France, October 6-8, 2010, pp. 317-322.

29. Bartecki K.: Sztuczne sieci neuronowe w zastosowaniach. Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem przybornika Neural Network Toolbox programu Matlab. Skrypt Politechniki Opolskiej nr 289, Opole 2010 (dodruk w 2012).

2009

28. Bartecki K.: Frequency- and Time-Domain Analysis of a Simple Pipeline System. Proceedings of the 14th IEEE IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, August 19-21, 2009.

27. Bartecki K.: Analiza właściwości dynamicznych rurociągu dla potrzeb diagnostyki wycieków. IX Krajowa Konferencja Diagnostyka Procesów i Systemów, Gdańsk, 7-9 IX 2009. Opublikowano w: Kowalczuk Z. (red.), Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki. Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, Gdańsk, 2009, ss. 121-128.

2008

26. Bartecki K.: Wyznaczanie transmitancji operatorowych i odpowiedzi czasowych płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła. XVI Krajowa Konferencja Automatyki, Szczyrk, 11-15 V 2008. Opublikowano w: Malinowski K., Rutkowski L. (red.), Sterowanie i automatyzacja: Aktualne problemy i ich rozwiązania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2008, ss. 355-364.

2007

25. Bartecki K.: Comparison of Frequency Responses of Parallel- and Counter-Flow Type of Heat Exchanger. Proceedings of the 13th IEEE IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Szczecin, August 27-30, 2007, pp. 411–416.

24. Bartecki K.: Modelowanie systemów grzewczych w środowisku Matlab/Simulink. Rozdział 11 w: Dytczak M. (red.), Modelowanie matematyczne procesów zaopatrzenia w ciepło i energię. Wydawnictwo FSN-T Energetyka i Środowisko, Warszawa, 2007.

23. Bartecki K., Augustynowicz A.: Zastosowanie częściowo rekurencyjnej sieci neuronowej do klasyfikacji stylu jazdy kierowcy. Materiały VIII Krajowej Konferencji Diagnostyka Procesów i Systemów, Słubice, 10-12 IX 2007, ss. 417-424.

2006

22. Rojek R., Bartecki K., Korniak J.: Metody sztucznej inteligencji w zastosowaniach automatyki. Pomiary Automatyka Kontrola, nr 10/2006, ss. 29-34.

21. Augustynowicz A., Bartecki K.: Estimation of Driving Characteristics by the Application of Elman's Recurrent Neural Network. The Archives of Transport, Vol. 18, No. 4, 2006, pp. 5-13.

20. Bartecki K.: Sterowanie obiektem nieliniowym z zastosowaniem bieżącej linearyzacji modelu neuronowego. Materiały VI Krajowej Konferencji Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Wrocław, 21-23 VI 2006, tom 1, ss. 95-104.

19. Rojek R., Bartecki K., Korniak J.: Pewne aspekty wykorzystania metod sztucznej inteligencji dla potrzeb identyfikacji i sterowania procesami przemysłowymi. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Elektryka, zeszyt 57 (317), Opole, 2006, ss. 115–131.

2005

18. Bartecki K., Rojek R.: Instantaneous linearization of neural network model in adaptive control of heat exchange process. Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, August 29 - September 1, 2005, pp. 967-972.

17. Bartecki K., Rojek R.: Neuronowo-adaptacyjne sterowanie procesem wymiany ciepła. Materiały XV Krajowej Konferencji Automatyki, Warszawa, 27-30 VI 2005, tom 3, ss. 187-192.

16. Augustynowicz A., Bartecki K.: Rozpoznawanie typu kierowcy przy zastosowaniu rekurencyjnej sieci Elmana. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Badania Symulacyjne w Technice Samochodowej. Zeszyt nr 29-30 Teki Komisji Motoryzacji PAN oddział Kraków, ss. 25-32.


2004

15. Bartecki K.: Zastosowanie algorytmów neuronowych do optymalizacji pracy systemów grzewczych. Rozprawa doktorska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej. Promotor: dr hab. inż. Ryszard Rojek, prof. PO. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Uniwersytet Zielonogórski, prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza, Politechnika Opolska.

2002

14. Bartecki K.: Analiza warunków komfortu cieplnego z zastosowaniem algorytmów neuronowych. Materiały XIV Krajowej Konferencji Automatyki, Zielona Góra, 24-27 VI 2002, tom 2, ss. 945-950.

2000

13. Bartecki K.: Optimization of the night setback process for a heated building using neural algorithms. Materiały V Konferencji Neural Networks and Soft Computing, Zakopane, 6-10 VI 2000, ss. 675-680.

12. Bartecki K., Rojek R.: Идентификация и управление техническими системами на основе искусственных нейронных сетей. Materiały Konferencji Naukowej «Управление в социальных, экономических и технических системах», Kisłowodzk, Rosja, 29 VI–3.VII 2000.

11. Bernat P., Bartecki K.: Niektóre aspekty przydatności sieci neuronowej typu FFBP do oceny stanu procesu skrawania. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej «Aвтомобильный транспорт: проблемы и перспективы», Sewastopol, Ukraina, 4-8 IX 2000, ss.89-96

10. Rojek R., Bartecki K., Korniak J.: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i logiki rozmytej w automatyce. Skrypt Politechniki Opolskiej nr 234, Opole, 2000.

1999

9. Bartecki K., Rojek R.: Performance optimization of heat exchanging centre using neural algorithms. Materiały IV Konferencji Neural Networks and Their Applications, Zakopane, 18-22 V 1999, ss. 643-648.

8. Bartecki K., Rojek R.: Zastosowanie algorytmów neuronowych do modelowania i optymalizacji pracy węzłów ciepłowniczych. Materiały XIII Krajowej Konferencji Automatyki, Opole, 21-24 IX 1999, tom 2, ss. 345-348.

1998

7. Bartecki K.: Analiza porównawcza klasycznych i neuronowych algorytmów identyfikacji obiektu dynamicznego. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Elektryka, zeszyt 47 (244), Opole, 1998, ss. 93-109.

1997

6. Bartecki K.: Badania symulacyjne neuronowego modelu wymiennika ciepła z wykorzystaniem biblioteki Neural Network Toolbox pakietu MATLAB. Materiały II Konferencji Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice, Częstochowa-Poraj, 18-19 IX 1997, ss. 53-56.

5. Bartecki K., Stefanowski J.: Synthesis of neurocontroller for heat exchanger operating at heat distribution centre. Materiały III Konferencji Neural Networks and Their Applications, Kule, 14-18 X 1997, ss. 493-498.

4. Bartecki K., Rojek R.: Synteza i badania symulacyjne neuronowego regulatora wymiennika ciepła z wykorzystaniem biblioteki Neural Network Toolbox pakietu MATLAB. Materiały I Krajowej Konferencji Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, Kraków, 25-26 XI 1997, ss. 13-20.

3. Bartecki K., Rojek R.: Synteza neuronowego regulatora wymiennika ciepła. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria Elektryka, zeszyt 45 (234), Opole, 1997, ss. 113-126.

1996

2. Bartecki K.: Badania neuronowego układu sterowania wahadłem odwróconym z wykorzystaniem przybornika Neural Network Toolbox pakietu Matlab. Materiały XVIII Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra, 29-30 IV 1996, ss. 13-17.

1. Bartecki K.: Przybornik Neural Network Toolbox pakietu Matlab w zastosowaniach automatyki - przewodnik dydaktyczny. Praca dyplomowa magisterska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, Opole, 1996. Promotor: dr hab. inż. Ryszard Rojek, prof. WSI w Opolu. Recenzent: dr hab. inż. Janusz Fleszyński, prof. Politechniki Wrocławskiej.