Curriculum Vitae

ur. 1971


1991
technik elektronik
specjalność: Elektryczna i Elektroniczna Automatyka Przemysłowa
Technikum Elektryczne im. Tadeusza Kościuszki w Opolu


1996
magister inżynier elektryk
specjalność: Automatyka i Metrologia Elektryczna
Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu


2004
doktor nauk technicznych
dyscyplina: Elektrotechnika
specjalności: optymalizacja, systemy sterowania, sztuczna inteligencja
Politechnika Opolska


2016
doktor habilitowany nauk technicznych
dyscyplina: Automatyka i Robotyka
Politechnika Opolska